Celleforandringer på livmoderhalsen

Celleforandringer på livmoderhalsen kan være forstadier til kræft, men forstadier er ikke kræft i sig selv.

Forstadier kan behandles, så de ikke udvikler sig til kræft.


Kvinder fra 23 til 49 år tilbydes en celleprøve fra livmoderhalsen hvert 3. år og kvinder i alderen 50-64 år hvert 5. år. Der er ingen grund til hyppigere kontrol, heller ikke hvis der har været livmoderhalskræft i familien – sygdommen er ikke arvelig.

Celleprøven kaldes også en "smear".

Celleprøven bliver som regel foretaget hos din egen læge.

Hvis celleprøven viser ’atypiske’ eller ’suspekte celler’, bliver du henvist til gynækolog med henblik på at få taget egentlige vævsprøver fra livmoderhalsen.

Jeg undersøger dig, bedøver livmoderhalsen og tager vævsprøverne.

Ud fra vævsprøverne tager jeg så stilling til, hvilken behandling du bør tilbydes.


I min klinik følger jeg disse retningslinier:

 • Hvis der er normalt væv i vævsprøverne:


  Kontrol efter 6-12 mdr. med en almindelig celleprøve.

 • Hvis der er lette eller moderate celleforandringer i vævsprøverne:


  Nye vævsprøver efter 6 måneder - de fleste lette og moderate celleforandringer forsvinder af sig selv ! En kvinde, som er sikker på, at hun ikke ønsker flere børn, kan eventuelt vælge at få foretaget keglesnit, selv om hun kun har moderate celleforandringer.

 • Hvis der er svære celleforandringer i vævsprøverne:


  Jeg anbefaler et keglesnit. Det er et lille indgreb, der oftest foretages i lokal bedøvelse, enten her i klinikken eller på hospitalet.

  Der anvendes en lille elektrisk slynge til bortskæring af det syge væv.

  Keglesnittet påvirker ikke din mulighed for at blive gravid, men medfører en øget risiko for at føde for tidligt.

  Seks måneder efter keglesnittet foretages almindelig celleprøve og test for HPV-virus. Herefter planlægges den fremtidige kontrol.

Læs evt. mere om celleforandringer på

www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/kraeftsygdomme/ livmoderhals/screening+livmoderhalskraeft

 

 
Gynækologisk Klinik -Thue Bryndorf, speciallæge dr. med. - Ny Østergade 10, 3.t.v. - 1101 København K